{"id":"204","category":"1","publish_time":"19 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f 2015","create_time":"19 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f 2015","instock":"1","name":"\u0412\u0435\u0442\u0447\u0438\u043d\u0430 «\u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u0438\u0437 \u0441\u0432\u0438\u043d\u0438\u043d\u044b»","price":"0.00","short":"

325 \u0433.<\/p>","text":null,"image":"1511\/vetchina_evropeyskaya_iz_svininy.jpg","image_other":null,"special":"0","new":"0","position":"76","type_id":"9","type":"\u0411\u0430\u0440\u0441","raw_publish_time":"1447943444","raw_create_time":"1447943508"}