{"id":"203","category":"1","publish_time":"19 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f 2015","create_time":"19 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f 2015","instock":"1","name":"\u0413\u043e\u043b\u0443\u0431\u0446\u044b \u043b\u0435\u043d\u0438\u0432\u044b\u0435 «\u041f\u043e-\u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438»","price":"0.00","short":"

325 \u0433.<\/p>","text":null,"image":"1511\/golubcy_lenivye_po_derevenski.jpg","image_other":null,"special":"0","new":"0","position":"75","type_id":"9","type":"\u0411\u0430\u0440\u0441","raw_publish_time":"1447943130","raw_create_time":"1447943176"}