{"id":"194","category":"1","publish_time":"19 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f 2015","create_time":"19 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f 2015","instock":"1","name":"\u0412\u0435\u0442\u0447\u0438\u043d\u0430 \u0438\u0437 \u0441\u0432\u0438\u043d\u0438\u043d\u044b «\u041f\u0440\u0430\u0437\u0434\u043d\u0438\u0447\u043d\u0430\u044f»","price":"0.00","short":"

325 \u0433.<\/p>","text":null,"image":"1511\/vetchina_iz_govyadiny_prazdnichnaya_zolotoy_rezerv.jpg","image_other":null,"special":"0","new":"0","position":"45","type_id":"8","type":"\u0417\u043e\u043b\u043e\u0442\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0437\u0435\u0440\u0432","raw_publish_time":"1447940080","raw_create_time":"1447940148"}