{"id":"190","category":"1","publish_time":"19 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f 2015","create_time":"19 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f 2015","instock":"1","name":"\u041c\u044f\u0441\u043e \u0446\u044b\u043f\u043b\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0432 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u0441\u043e\u043a\u0443 «\u042d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0430»","price":"0.00","short":"

\u0413\u041e\u0421\u0422 28589<\/p>\r\n

325 \u0433.<\/p>","text":null,"image":"1511\/myaso_cyplenka_v_sobstvennom_soku_ekstra.jpg","image_other":null,"special":"0","new":"0","position":"4","type_id":"9","type":"\u0411\u0430\u0440\u0441","raw_publish_time":"1447937787","raw_create_time":"1447937897"}